Magdalena Chrzan

System Informacji Finansowej: czym będzie i kto powinien się go bać

Rada Ministrów ogłosiła w połowie listopada start prac nad Systemem Informacji Finansowej (SIF). Przyjęcie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Rada Ministrów wskazuje, że ustawa ma na celu implementację Dyrektywy V AML oraz Dyrektywy 2019/1153 ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.