Piotr Dziąg

Restrukturyzacja spółki w czasach koronawirusa

Kryzys wywołany pandemią spowodował wzrost zainteresowania restrukturyzacją czyli procesem, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością. Wiąże się on z koniecznością odnalezienia przyczyn problemów ekonomicznych firmy, ich eliminacją lub poprawą.