Karolina Sak-Karwacka

Powiązania pośrednie także skutkują obowiązkiem dokumentacyjnym

Transakcja zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi, których jedynym powiązaniem kapitałowym jest Skarb Państwa, a przynajmniej jedna ze stron nie jest z nim powiązana z sposób bezpośredni, nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Doradztwo może być przesłanką powiązań między podmiotami

Uczelnia medyczna i podmiot leczniczy są podmiotami powiązanymi, jednak nie muszą sporządzać dokumentacji cen transferowych oraz składać o informacji o tych cenach.

Nieodpłatne poręczenie od podmiotu powiązanego a skutki finansowe i podatkowe - interpretacja podatkowa

Otrzymanie nieodpłatnego poręczenia od podmiotu powiązanego jest transakcją kontrolowaną wymagająca udokumentowania i uwzględnienia w oświadczeniu o rynkowości cen. Oświadczenie nie może jednak zostać podpisane, jeśli podatnik nie rozpozna rynkowego przychodu z tego tytułu. Wartość takiego świadczenia nie może wynieść zero zł.

Alokacja dochodu do zakładu zawsze z dokumentacją cen transferowych

Przypisanie dochodu (straty) do zagranicznego zakładu podatkowego stanowi jednorodną transakcję kontrolowaną pomiędzy spółką a jej zakładem, podlegającą obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych.

Charakter korekty cen transferowych a podatek u źródła

Brak opodatkowania u źródła dotyczy tylko takich korekt cen transferowych, których nie można przypisać w sposób wyraźny i bezpośredni do żadnej skonkretyzowanej należności.