Małgorzata Gizińska

Koronawirus. Ochrona patentowa szczepionek na COVID-19

Czy wobec stanu nadzwyczajnego, jakim jest światowa pandemia, ochrona patentowa szczepionek na COVID-19 jest moralnie akceptowalna? Coraz głośniej mówi się, że produkty do zapobiegania i leczenia COVID-19 powinny być światowymi dobrami publicznymi.

Patenty, wzory użytkowe i przemysłowe - co się zmieni po nowelizacji z 16 października 2019 r.

Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej uchwalona 16 października 2019 r. wprowadza szereg zmian, które mają na celu ujednolicenie przepisów krajowych oraz unijnych dotyczących wynalazków (patentów), postępowania w sprawach związanych z wynalazkami oraz wzorów użytkowych i przemysłowych. Jakie one są?

Jak małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zarządzać własnością intelektualną (IP)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wskazuje na dziesięć głównych trendów w strategii biznesowej dotyczącej własności przemysłowej, których zastosowanie może przynieść MŚP wiele korzyści, takich jak przewidywanie zmian zachodzących na rynku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej czy skuteczną walkę z konkurencją.