Katarzyna Zybertowicz

Jak pandemia zmieniła nasze wynagrodzenia?

Aż do 2020 r. w Polsce z roku na rok rosło przeciętne wynagrodzenie. Jednocześnie zmniejszała się stopa bezrobocia, a rynek pracodawcy stopniowo zmieniał się w rynek pracownika. Pandemia COVID-19 odwróciła ten trend. Pogorszyła się kondycja finansowa wielu firm, a to znacząco utrudniło realizację ewentualnych planów podwyżek wynagrodzeń.

COVID-19 tworzy kolejne bariery funkcjonowania przedsiębiorstw

Nagle wiele reguł w grze biznesowej zmieniło się i nie ma jasnych prognoz gospodarczych. Planowanie i szacowanie ryzyka w firmach stało się znacząco trudniejsze.

Pracownicy – bariera czy szansa sektora MMSP w dobie pandemii?

Pandemia COVID-19 tylko uwypukliła nierozwiązywane przez lata problemy dotyczące elastycznych form zatrudnienia, samozatrudnienia czy pracy dorywczej na tzw. umowach śmieciowych.

Czy pandemia pozwala przedsiębiorcom na inwestycje i rozwój?

Cześć firm zainwestuje mimo kryzysu i na tym zyska. Kluczowe pytanie brzmi – w co inwestować?

Konkurencja w sferze handlu w nowej rzeczywistości

Realizacja podstawowych funkcji handlu, względy bezpieczeństwa zdrowotnego i walka o przetrwanie firm i miejsc pracy zweryfikowały już dotychczasowe cele i narzędzia stosowane dla osiągania przewagi konkurencyjnej.