Justyna Michalak-Królicka

Kiedy weksel będzie nieważny

Zobowiązanie wekslowe, pomimo że obecnie nie już tak często używane w obrocie gospodarczym, nadal stanowi atrakcyjną formę zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorców.

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu zgłoszone przez przedsiębiorcę

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu zgłoszone przez przedsiębiorcę nie ulega przedawnieniu.