Marcin Śledzikowki

Małżonek akcjonariuszem a konsekwencje majątkowej wspólności małżeńskiej

Powszechne jest obejmowanie lub nabywanie akcji przez osoby w związkach małżeńskich. Zwykle żaden z małżonków, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie rodzi uzyskanie statusu akcjonariusza przez współmałżonka.

Prawa konsumenta: jakich informacji przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi

Szeroki zakres informacji, których przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi, ma ułatwić mu świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

Czy warto audytować kupowaną firmę

Analiza due diligence jest kompleksowym badaniem przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej ?w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem decyzji ?o przeprowadzeniu transakcji jego sprzedaży.

Upadłość spółki: zwłoka w zgłoszeniu bankructwa to dla menedżera dotkliwe konsekwencje

Ogłoszenie w odpowiednim czasie bankructwa leży przede wszystkim w interesie wierzycieli, jednak obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość nałożono tylko na dłużnika oraz osoby, które mają prawo go reprezentować.

Odpowiedzialność członków zarządu upadłej spółki

Jeżeli egzekucja przeciwko upadłej spółce okaże się bezskuteczna, to właśnie członkowie zarządu będą odpowiadać solidarnie za jej zobowiązania.