Anna Rak

Nowa ustawa o prawach konsumenta: wchodzi w życie 25 grudnia 2014

Coraz bliżej do dnia wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta. Przypomnijmy, że już od 25 grudnia 2014 r. relacje pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami zostaną oparte na zmienionych zasadach. Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie dostosowali swojego modelu działalności do nowych przepisów, czeka gorący okres.

Nowa ustawy o prawach konsumenta: bez odrębnych procedur

Sprzedawca nie będzie musiał stosować odrębnych procedur reklamacyjnych w zależności od tego, czy jego klientem jest inny przedsiębiorca, czy też konsument.

Nowa ustawy o prawach konsumenta: dłuższy czas na odstąpienie od umowy

Przedsiębiorca będzie mógł zaproponować konsumentowi korzystniejszy, czyli dłuższy, termin na odstąpienie od umowy.

Nowa ustawy o prawach konsumenta: co dalej z telemarketingiem

Do skutecznego zawarcia umowy przez telefon niezbędne będzie przesłanie przez przedsiębiorcę do konsumenta treści proponowanej umowy pocztą tradycyjną lub e-mailem, czyli potwierdzenie treści umowy zaproponowanej przez telefon.