Aleksandra Kamińska

Co robić, gdy zagraniczny sąd doręczy dokument w języku obcym

Przepisy prawa unijnego przewidują możliwość wysyłania korespondencji sądowej przez sąd za pośrednictwem poczty, bezpośrednio do osób fizycznych lub prawnych w innych krajach członkowskich. Ponadto, dokumenty przesyłane przez sąd zagraniczny nie zawsze muszą zostać przetłumaczone na język urzędowy kraju, do którego są doręczane.