Patrycja Zawirska

Ochrona związkowca nie jest absolutna

Jednym z przywilejów działaczy związkowych jest wzmocniona ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Może się jej jednak pozbawić sam zainteresowany własnym zachowaniem.

Szef może weryfikować liczebność związku zawodowego

Od liczby członków organizacji związkowej zależą jej uprawnienia, dlatego szef może ją zweryfikować. Podanie nieprawdziwych danych w celu korzystania ze statusu zakładowej organizacji naraża członków zarządu związku zawodowego na odpowiedzialność karną.

Obowiązkowej konsultacji ze związkami zawodowymi nie wolno pomijać

Brak konsultacji związkowej w tzw. indywidualnej sprawie może przesądzić o przegraniu przez pracodawcę sprawy w sądzie, nawet jeśli przyczyny rozwiązania umowy były poważne i prawdziwe.

Nie każdy działacz związkowy uniknie pracy

Członkowie zakładowych organizacji związkowych mogą korzystać z tzw. zwolnień stałych od pracy, jak również zwolnień na czynności doraźne. Ale o ich udzieleniu decyduje pracodawca.

Delegacja zdalnego pracownika nie zawsze jest podróżą służbową

Praca zdalna jest już naszą codziennością, jednak pewne jej aspekty nadal pozostają niejasne. W szczególności chodzi o zasady przemieszczania się, rozliczania czasu podróży i świadczeń należnych pracownikowi z tego tytułu.

Czy wnioskując o elastyczną organizację pracy, w tym zdalną, trzeba się obawiać zwolnienia?

Zabronione jest rozwiązanie umowy o pracę z powodu złożenia przez pracownika wniosku o wprowadzenie elastycznej organizacji pracy, w tym o pracę zdalną. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy pracodawca zaakceptował ten wniosek.

Niepewny powrót do poprzednich zasad wykonywania pracy

We wniosku pracownik wskazuje planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia elastycznej organizacji pracy. Gdy szef zaakceptuje jego prośbę, nie ma gwarancji łatwego wycofania się z poczynionych uzgodnień.

Elastyczna organizacja pracy: weryfikacja wniosku

Pismo pracownika w sprawie objęcia go elastyczną organizacją pracy powinno zostać poddane wnikliwej analizie – nie tylko pod kątem formalnym, ale również możliwości i potrzeb pracodawcy.

Krótszy tydzień pracy lub home office na wniosek

Wychodząc z inicjatywą objęcia elastyczną organizacją pracy, pracownik powinien wskazać, którym wariantem jest zainteresowany. Jeśli zaproponuje kilka, ostateczny wybór należy do pracodawcy.

Za brak badań szef wyciągnie konsekwencje

Choć wykonywanie okresowych badań lekarskich zawieszono na okres pandemii, to należy je zlecić, gdy stan zdrowia pracownika budzi poważne wątpliwości. A on nie może odmówić.