Patrycja Zawirska

Koszty edukacji na koszt nieświadomego pracodawcy

Rozliczanie czasu nauki pracownika i innych świadczeń należnych mu z tego tytułu przysparza wielu problemów. Błędy w komunikacji co do zasad podnoszenia kwalifikacji mogą zaś pracodawcę słono kosztować.

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.

Zmiana organizacji pracy ułatwi przetrwanie

Przepisy nie ustanawiają bezwzględnego obowiązku ustalania sztywnych grafików. Szef może sięgnąć po jedną z wielu alternatyw.

Współpraca dotycząca produktu nieseryjnego, czyli umowa o dzieło

Elastyczne zasady współpracy i brak oskładkowania zachęcają do zawierania umów o dzieło. Wraz z pojawieniem się obowiązku ich rejestracji, warto się jednak upewnić, kiedy ZUS nie może skutecznie podważyć takiego kontraktu.

Koronawirus: warto rozważyć samozatrudnienie

Szukając źródła dochodu w dobie pandemii warto rozważyć samozatrudnienie. Elastyczność, brak hierarchii służbowej oraz ulgi finansowe to tylko część korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Były pracownik nie jest bezkarny

Rozwiązanie umowy o pracę nie wstrzymuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika. Jej zakres zależy od tego, czy wyrządził on szkody umyślnie i ile ich było.

Nieprawomocny wyrok a przywrócenie do pracy

Pracownik będzie mógł wrócić na swoje stanowisko jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku pierwszej instancji.

Związki zawodowe - obowiązki w zakresie ochrony informacji od pracodawcy

Związki zawodowe reprezentują interesy zatrudnionych. Z tego faktu nie można jednak wywodzić prawa do swobodnego dysponowania danymi, jakie otrzymują od pracodawcy.

Nowe prawo 2019: dodatkowe informacje do świadectwa pracy

Od Nowego Roku wydając pracownikowi świadectwo pracy, pracodawca musi udzielić mu dodatkowych informacji. Dotyczy to bez wyjątku każdego szefa.

22 listopada 2018 umowy terminowe przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony

22 listopada br. mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Tego dnia nierozwiązane wcześniej angaże terminowe mogą się przekształcić w umowy zawarte na czas nieokreślony.