Patrycja Zawirska

Trudne powroty po macierzyńskim

Jeśli szef nie ma możliwości dopuścić rodzica wracającego z urlopu do pracy na starym stanowisku, powinien mu zaoferować posadę równorzędną lub odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym. Ale i to nie zawsze jest możliwe.

Koszty edukacji na koszt nieświadomego pracodawcy

Rozliczanie czasu nauki pracownika i innych świadczeń należnych mu z tego tytułu przysparza wielu problemów. Błędy w komunikacji co do zasad podnoszenia kwalifikacji mogą zaś pracodawcę słono kosztować.

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.

Zmiana organizacji pracy ułatwi przetrwanie

Przepisy nie ustanawiają bezwzględnego obowiązku ustalania sztywnych grafików. Szef może sięgnąć po jedną z wielu alternatyw.

Współpraca dotycząca produktu nieseryjnego, czyli umowa o dzieło

Elastyczne zasady współpracy i brak oskładkowania zachęcają do zawierania umów o dzieło. Wraz z pojawieniem się obowiązku ich rejestracji, warto się jednak upewnić, kiedy ZUS nie może skutecznie podważyć takiego kontraktu.

Koronawirus: warto rozważyć samozatrudnienie

Szukając źródła dochodu w dobie pandemii warto rozważyć samozatrudnienie. Elastyczność, brak hierarchii służbowej oraz ulgi finansowe to tylko część korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Były pracownik nie jest bezkarny

Rozwiązanie umowy o pracę nie wstrzymuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika. Jej zakres zależy od tego, czy wyrządził on szkody umyślnie i ile ich było.

Nieprawomocny wyrok a przywrócenie do pracy

Pracownik będzie mógł wrócić na swoje stanowisko jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku pierwszej instancji.

Związki zawodowe - obowiązki w zakresie ochrony informacji od pracodawcy

Związki zawodowe reprezentują interesy zatrudnionych. Z tego faktu nie można jednak wywodzić prawa do swobodnego dysponowania danymi, jakie otrzymują od pracodawcy.

Nowe prawo 2019: dodatkowe informacje do świadectwa pracy

Od Nowego Roku wydając pracownikowi świadectwo pracy, pracodawca musi udzielić mu dodatkowych informacji. Dotyczy to bez wyjątku każdego szefa.