Patrycja Zawirska

Przez brak prądu powrót z home office do biura

Awaria sieci nie zwalnia pracownika zdalnego z wykonywania obowiązków. Jeśli wszystkie wymagają dostępu do prądu i sieci, a nie da się go zapewnić inaczej, pracodawca może odwołać polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Telepraca przejdzie do lamusa

Po zmianie kodeksu pracy odpadnie podstawa prawna do stosowania telepracy. W konsekwencji konieczne będzie ułożenie na nowo zasad współpracy z osobami pracującymi poza biurem.

Nadmierna ochrona umów terminowych

Prawo unijne nie nakazuje polskiemu ustawodawcy uzasadniania wypowiedzenia angażu zawartego na czas określony ani konsultowania rozstania ze związkami zawodowymi. Mimo to krajowa ustawa ma to przewidywać.

Przepisy o sygnalistach nie zmuszą pracodawców do zmiany polityk mobbingowych i dyskryminacyjnych

Procedury mające na celu przeciwdziałanie nagannym zjawiskom takim jak dręczenie, molestowanie czy nieuprawnione różnicowanie pracowników nie będą wymagały zmian w związku z uchwaleniem przepisów dotyczących osób zgłaszających naruszenia.

Szef może zwolnić pracownika, któremu nie może ufać

Utrata zaufania jest obecnie jednym z najpopularniejszych powodów rozwiązania umowy. Termin ten pozostaje jednak niezdefiniowany. To przysparza kłopotów w razie zakwestionowania wypowiedzenia przez pracownika.

Trudne powroty po macierzyńskim

Jeśli szef nie ma możliwości dopuścić rodzica wracającego z urlopu do pracy na starym stanowisku, powinien mu zaoferować posadę równorzędną lub odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym. Ale i to nie zawsze jest możliwe.

Koszty edukacji na koszt nieświadomego pracodawcy

Rozliczanie czasu nauki pracownika i innych świadczeń należnych mu z tego tytułu przysparza wielu problemów. Błędy w komunikacji co do zasad podnoszenia kwalifikacji mogą zaś pracodawcę słono kosztować.

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.

Zmiana organizacji pracy ułatwi przetrwanie

Przepisy nie ustanawiają bezwzględnego obowiązku ustalania sztywnych grafików. Szef może sięgnąć po jedną z wielu alternatyw.

Współpraca dotycząca produktu nieseryjnego, czyli umowa o dzieło

Elastyczne zasady współpracy i brak oskładkowania zachęcają do zawierania umów o dzieło. Wraz z pojawieniem się obowiązku ich rejestracji, warto się jednak upewnić, kiedy ZUS nie może skutecznie podważyć takiego kontraktu.