Łukasz Chłond

CIT/PIT: Przegląd orzecznictwa podatkowego z 2015 roku

Przedstawiamy najważniejsze wyroki sądów administracyjnych dotyczące podatków dochodowych. Sądy wypowiadały się m.in. w kwestii momentu poniesienia kosztu oraz świadczeń nieodpłatnych.

VAT: najważniejsze orzeczenia z 2015 roku

Przedstawiamy najważniejsze wyroki sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące podatku od towarów i usług. Sądy wypowiadały się m.in. w kwestii firmowych aut, nagród dla kontrahentów i opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Orzecznictwo sądów PIT i CIT z 2014 roku

Przedstawiamy najciekawsze wyroki sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące podatków dochodowych. Sądy wypowiadały się m.in. o korekcie kosztów i nieodpłatnych świadczeniach dla pracowników.

VAT: Najważniejsze wyroki sądów z 2014 r.

Przedstawiamy najważniejsze wyroki sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące podatku od towarów i usług. Sądy wypowiadały się m.in. w kwestii kontraktów menedżerskich i faktur za usługi szkoleniowe.

Spółka zapłaci VAT od prezentu dla zagranicznego partnera

Zdarza się, że krajowy przedsiębiorca daje partnerowi z zagranicy gadżety reklamowe, próbki albo upominki. Pojawia się wówczas pytanie, czy takie przekazanie należy opodatkować, a jeżeli tak, ?to w jaki sposób.

Czy metoda kasowa jest remedium na nowelizację

Obowiązujące od 1 stycznia zmiany w ustawie o VAT wywołują liczne wątpliwości zarówno u ekspertów, jak i u samych podatników. Wielu problemów można jednak uniknąć, zmieniając sposób rozliczeń.

VAT: Przegląd orzecznictwa podatkowego w 2013 roku

Oto najistotniejsze dla przedsiębiorców orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku od towarów i usług. Sądy wypowiedziały się m.in. w kwestii refakturowania mediów oraz świadczeń z zakładowego funduszu.