Maciej Kokot

Konwersja wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki

Konwersja wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. każdorazowo będzie stanowiła wniesienie do niej wkładu niepieniężnego.

Likwidacja spółki osobowej a przychód wspólnika

Wypłata wspólnikowi środków finansowych z tytułu likwidacji spółki osobowej nie skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu. Nawet jeśli otrzymał kwotę, która przewyższa jego udział w zyskach.