Dariusz Dumiński

Korekta VAT po zwrocie towaru przez nabywcę z UE

Zwrot towarów przez nabywcę z Unii Europejskiej krajowy dostawca musi potwierdzić fakturą korygującą. Może ją wykazać w rozliczeniach już w miesiącu wystawienia.