Magdalena Skalska

Ochrona przed zwolnieniem: dla kogo dodatek wyrównawczy

Wręczanie niektórym pracownikom wypowiedzeń zmieniających wysokość ich wynagrodzeń ma tylko symboliczne znaczenie. Szef i tak musi pokryć to uszczuplenie, wypłacając im tzw. dodatek wyrównawczy.

Urlop wychowawczy - ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy

Etatowcom korzystającym z urlopu wychowawczego przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.

Ochrona przed zwolnieniem przez 4 lata przed emeryturą

Co do zasady obejmuje ona zakaz definitywnego rozstania z seniorami, jak i modyfikowania im warunków pracy i/lub płacy. Są jednak wyjątki.

Kiedy świadczenie urlopowe zamiast funduszu świadczeń socjalnych

Zakład pracy, w którym obsadzonych jest mniej niż 20 etatów, zamiast tworzyć fundusz, może wypłacać pieniądze na urlop. Jeśli zrobi to większa firma, będzie to wbrew ustawie.

Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych

Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa pracodawca. Nie może jednak prawa do świadczeń i ich wysokości uzależnić od innych kryteriów niż ustawowe.

Integracja z funduszu socjalnego dla wszystkich

Z funduszu socjalnego nie wolno finansować zwykłych spotkań i wyjazdów pracowników. Konieczne jest ich połączenie z jedną z form aktywności wymienionych w ustawie.

Dłużnik na zasiłku nie dostanie pełnej kwoty

Jeżeli pracownik ma zajęcie komornicze, a choruje, pracodawca uszczupli mu to świadczenie. W zależności od rodzaju zobowiązań potrąci nawet ponad połowę należności z ZUS.

Podstawa wymiaru trzynastki a choroba pracownika

Dodatek stażowy, podobnie jak każdy inny element wynagrodzenia regulowany obok zasiłków, nie podlega oskładkowaniu w części należnej za czas niedomagań zdrowotnych. Tym samym nie zwiększy podstawy trzynastki.

Kiedy pracodawca nie musi tworzyć funduszu świadczeń socjalnych

Nawet największy prywatny zakład może zrezygnować z prowadzenia funduszu socjalnego. Jednak pieniędzy, które pozostały na jego koncie, nie wykorzysta na inne cele niż socjalne. Dopiero po ich wyczerpaniu następuje całkowita likwidacja funduszu.