Barbara Załęcka

Prawa autorskie przedsiębiorcy

Utwory, które stworzą zatrudnieni, mogą mieć poważne znaczenie dla firmy. Dlatego ich zadania twórcze powinny zostać wpisane w zakres obowiązków pracowniczych.

Jak ochronić niezarejestrowany znak towarowy

Przedsiębiorcy nie są bezsilni, gdy znak towarowy nie ma ochrony. Powstaje ona także wskutek używania go w obrocie gospodarczym.

Kiedy Urząd Patentowy odmówi rejestracji znaku towarowego

Przedsiębiorcy nie zawsze uda się zarejestrować znak towarowy. Urząd Patentowy odmówi jego akceptacji, gdy podobny funkcjonuje już w obrocie

Znak towarowy musi być używany

Przedsiębiorca chce mieć zwykle wyłączność na korzystanie ze swojego oznaczenia. Rejestrując je, deklaruje, że będzie go używał w obrocie handlowym dla określania towarów.

Wspólnotowy znak obroni produkt na terenie całej Unii Europejskiej

Wystarczy jeden wniosek, by zapewnić firmie ochronę jej wyrobów. Może ona funkcjonować na terenie całej Unii.

Transakcje na rynku hotelowym

Chińczycy kupują hotel w Paryżu za 436 mln dol. Obiekt ma 192 pokoje.

Kolejny słynny hotel w rękach Chińczyków

Chińczycy kupują w Paryżu hotel za 436 mln dolarów. W ich rękach znalazł się Paris Marriott Hotel Champs-Elysées

Jakie hotele grały w film

"Dirty Dancig", "Pretty Woman", "Zawrót głowy", "Pokój z widokiem". Słynne filmy powstawały w hotelach na całym świecie.

Nagrody z tytułu sprzedaży premiowej - zasady opodatkowania

Nagrody z tytułu sprzedaży premiowej podlegają szczególnym zasadom opodatkowania. Problem polega na tym, że przepisy nie precyzują, w jaki sposób rozpoznawać ten rodzaj działań.

Przychody z nagród w konkursach

Dla takich akcji marketingowych charakterystyczne jest współzawodnictwo Nie może ono być pozorne. Firma może mieć problemy, jeśli fiskus uzna, że uczestnictwo pracowników to sposób na korzystniejsze opodatkowanie wynagrodzeń.