Jacek Guliński

Wiedza już nie wystarczy

Rynek pracy to pojęcie, które się coraz częściej przebija w polityce, publicystyce, nawet w domowych dyskusjach. Brakuje pracy dla młodych w całej Europie, marne pocieszenie, że w kilku krajach członkowskich UE bardziej niż w naszym.

Trudna droga od konkurencji do współpracy

W swojej historii uniwersytety europejskie ulegały stopniowym zmianom, związanym ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi.