Alicja Biernat

Interpretacje podatkowe: organ podatkowy zajmie się prawem pracy

Organ podatkowy nie może odmówić wyjaśnienia pojęć z innych dziedzin prawnych, jeśli od prawidłowego zastosowania tych przepisów zależą prawa lub obowiązki podatnika bądź wysokość jego zobowiązania.

Zleceniobiorcy zasilą związki zawodowe

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wolność zrzeszania dotyczy też pracujących na umowach cywilnoprawnych. Wystarczy dziesięć takich osób, aby w firmie powstała nowa organizacja. Na razie nie ma jednak pewności zarówno co do praw, jak i ochrony jej członków.

Powierzenie innej pracy przedstawicielowi handlowemu bez prawa jazdy

Przedstawicielowi handlowemu pracującemu na co dzień w terenie, któremu za notoryczne przekraczanie prędkości zostanie zawieszone prawo jazdy, można powierzyć inną pracę. Pracodawca ma jednak prawo nawet rozwiązać z nim umowę.

Kiedy ZUS zakwestionuje prawo ubezpieczonych do zasiłków

Mieszanka krótkiego stażu pracy z wysoką podstawą składek przed chorobą to niemal gwarancja, że organ rentowy prześwietli ubezpieczonego. Tendencyjnie potraktowana osoba, której nie uda się wybronić przed ZUS, może szukać sprawiedliwości w sądzie.