Patrycja Niemczyk

„Inne zdarzenia gospodarcze” komplikują życie przedsiębiorcom

Przepisy określające katalog czynności podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu są na tyle niejasne, że z obawy przed sankcjami podatnicy będą zmuszeni dokumentować praktycznie wszystkie przeprowadzane operacje handlowe.

Udzielanie pożyczek bez VAT

Świadczenie usługi udzielania pożyczek poza systemem bankowym, na które składa się wiele czynności o charakterze głównym i pomocniczym (np. wysyłanie wezwania do zapłaty, windykacja terenowa oraz zawarcie umowy w celu spłaty zadłużenia), powinno podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

VAT: Organizacja programu lojalnościowego to nie kompleksowa usługa

Obsługa działań marketingowych służących budowaniu oraz podtrzymywaniu pozytywnych relacji z wybranymi klientami oraz związane z tym wydanie nagród to dwa odrębne świadczenia obciążone podatkiem od towarów i usług.

Zwolnienie gazu od akcyzy tylko przy bezpośrednim zużyciu

Wykorzystanie wyrobów gazowych do wytworzenia ciepła potrzebnego do produkcji bioetanolu nie może korzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego dla produkcji wyrobów energetycznych.

Akcyza a loty rekreacyjne

Zużycie paliwa do przewozu członków zarządu i pracowników w celach związanych z prowadzoną działalnością to zużycie do prywatnych rejsów i lotów o charakterze niekomercyjnym.