Agnieszka Walska

Nowe obowiązki z zakresie cen transferowych

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi za 2018 rok może zostać przygotowana albo według starych zasad, albo obowiązujących od 1 stycznia br. Podatnik musi sam ocenić który reżim jest dla niego korzystniejszy.

Ceny transferowe a ukryte ryzyko dla podmiotów powiązanych

Przygotowując się do zmian w zakresie cen transferowych, nie można zapomnieć o zabezpieczeniu teraźniejszości. Może to oznaczać, że należy wrócić do transakcji z lat poprzednich i przeanalizować je pod kątem obowiązku dokumentacyjnego.

Ceny transferowe a wydatki akcjonariusza w bazie kosztowej

Spółki powiązane powinny precyzyjnie określać warunki rozliczeń za usługi oraz weryfikować ich poprawność w przypadku zmian w strukturze grupy. Pozwoli im to uniknąć kłopotów w czasie kontroli.

Ceny transferowe: ustalenie wysokości udziału pośredniego

Rozdrobnienie udziałów przy tworzeniu wielopoziomowych struktur kapitałowych nie zawsze eliminuje kwestie dotyczące cen transferowych.