Piotr Wójcik

Dorota Gajos-Kaniewska

Komu służy nowelizacyjny pośpiech

Procedowana w iście ekspresowym tempie nowelizacja ustawy o KRS ma mieć charakter cząstkowy.

Demokracja koncesjonowana

Czy ostentacyjna dyskryminacja tysięcy „neosędziów” nie pogłębi jeszcze antagonizmów w i tak głęboko już podzielonym sędziowskim świecie?

Gorzki smak zemsty

Znaleźli się prawnicy, którzy pod hasłami przywracania praworządności proponują, aby jedną ustawą, bez przeprowadzania jakichkolwiek procesów, pozbawić stanowisk tysiące sędziów - pisze Piotr Wójcik, sędzią Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Piotr Wójcik: Kłopotliwy sondaż w sprawie neosędziów

Czy „głos ludu” ma przesądzać o uznaniu wszystkich neosędziów za winnych zbrodni awansu?

Piotr Wójcik: Każdy sędzia zasługuje na wsparcie

Jedynym organem uprawnionym do oceny wyroku sądu jest sąd wyższej instancji.

Piotr Wójcik: Neosędziowie nie są tacy źli?

Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Rzeczywistości nie zmienimy, a czasu nie cofniemy.

Piotr Wójcik: Emocje zamiast dialogu

Państwo nie powinno wystawiać sędziów i prokuratorów na próbę, stawiać ich przed dylematem, czy mają służyć rządzącym czy sprawiedliwości.

Piotr Wójcik: Dyscyplinarna machina ruszyła

Trzeba się zastanowić, jak sądy dyscyplinarne dadzą sobie radę z dziesiątkami dodatkowych spraw.

Piotr Wójcik: Znajomi z innego świata

Gorzej mają ci, którzy we własnych domach muszą się mierzyć z ciężarem przemilczania.

Piotr Wójcik: Toga i rock and roll

Krótkie spodnie, rock’n’rollowy sznyt i wiecowanie nie wzmocnią powagi sądownictwa. Nie sądzę, by społeczeństwo wymagało od sędziów, by ci stali się obywatelom bliżsi.