Adam Miłosz

Zastaw rejestrowy: mówimy sprawdzam

Uzyskanie wiedzy o istnieniu zastawów rejestrowych (a być może i zastawu finansowego) może być cennym elementem negocjacji.

Tarcza antykryzysowa zawiesza kodeksowe możliwości wypowiadania najmów w galeriach

Najemcy galerii handlowych proszą wynajmujących, a czasem wręczę żądają od nich, podjęcia określonych działań (np. obniżki czynszu). W części tych pism pojawia się ultimatum: „w braku porozumienia wypowiemy umowę”. W związku z tym pojawia się pytanie, czy faktycznie możliwe jest wypowiedzenie umowy przez takich najemców w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego?

Obrót wierzytelnościami restrukturyzowanych i upadłych

Polskie prawo istotnie ogranicza prawa osób, które nabyły wierzytelności wobec podmiotów restrukturyzowanych i upadłych. Jako główny powód ustanowienia takich ograniczeń komentatorzy wskazują uniemożliwienie „manipulowania przy głosowaniu nad układem". Stawiamy tezę, że istniejące ograniczenia dotyczące zasiadania w radzie wierzycieli powinny zostać uchylone, a korzyści związane z uwolnieniem rynku dla takich wierzytelności przeważają nad ryzykiem manipulacji.

Ulga na złe długi: od 1 stycznia 2016 zmiana zasad korzystania

Wierzyciel obniży wysokość należnego podatku, jeśli na moment dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz w przeddzień złożenia deklaracji, w której rozlicza korektę, jego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.