Monika Witt

Zarządzanie mieniem państwowym

Celem nowych przepisów jest zbliżenie modelu wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek państwowych do zasad rynkowych. Zarówno nadzór właścicielski jak i sposób kreowania stosunków wewnętrznych ma następować w nich na zasadach korporacyjnych.

Od działalności gospodarczej do spółki komandytowej

Jeśli jednoosobowa firma nie odpowiada już skali działalności i związanemu z nią ryzyku, warto rozważyć zmianę formy prowadzenia biznesu na spółkę komandytową, która oferuje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników, przy zachowaniu korzystnego sposobu opodatkowania przychodów.

Jak odzyskać pożyczkę od wspólnika dla spółki

Czy od 1 stycznia 2016 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą – Prawo restrukturyzacyjne jest rzeczywista szansa na odzyskanie pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika w przypadku ogłoszenia jej upadłości. Co się zmieniło w tym zakresie? – pyta czytelniczka.

Spółka dane w Krajowym Rejestrze Sądowym powinna aktualizować na bieżąco

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że dane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie są aktualizowane na bieżąco. Obowiązujące od pół roku przepisy oraz bardziej konsekwentna praktyka sądów i organów wskazują, że informacje te warto aktualizować w celu uniknięcia surowych sankcji.