Jerzy Łątka

Turcja: Kapeluszowa rewolucja

Dla realizacji programu reform w Turcji ważne było nie tylko to, co jego inspiratorzy mieli w głowie, ale także to, co tłum nosił na głowie.