Adam Czekalski

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT

Sprzedaż towarów i usług wiąże się często z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wiele wątpliwości budzą zasady opodatkowania świadczeń komplementarnych do czynności głównej.

Jaki VAT przy wynajmie mieszkania

Udostępnianie nieruchomości o charakterze mieszkalnym wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolnione od podatku. Wielu właścicieli takich lokali ma jednak wątpliwości, gdy najemcą jest firma albo gdy umowa obejmuje także garaż.

Zamykając firmę, trzeba rozliczyć VAT

Zakończenie działalności to nie tylko formalności związane z wyrejestrowaniem jej w urzędach, ale także obowiązki przewidziane w przepisach podatkowych, takie jak np. sporządzenie remanentu likwidacyjnego czy korekta podatku.

Jak rozliczyć sprzedaż towarów używanych

Często, gdy urządzenia wykorzystywane w firmie przestają być potrzebne, przedsiębiorca chce je sprzedać. Powinien wiedzieć, czy takie transakcje są opodatkowane, jaką stawkę zastosować i czy ciążą na nim jakieś obowiązki wobec fiskusa.

Rozliczenie VAT w transakcjach z zagranicznym kontrahentem

U przedsiębiorców kupujących towary od podmiotów z innych krajów UE obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury przez dostawcę, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła dostawa.

WDT: jak rozliczać zakupy od firm ze Wspólnoty

Dostarczenie przez austriackiego producenta maszyny, która wymaga w Polsce specjalistycznego montażu, nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, a przedpłaty dla włoskiego dostawcy nie powodują obowiązku podatkowego.

Likwidacja działalności: Samochód osobowy trzeba ująć w spisie z natury

Podatnik, który likwiduje działalność, musi ująć w spisie z natury firmowe auto według jego aktualnej wartości rynkowej.

Likwidacja firmy: Jak rozliczyć się z fiskusem?

Likwidujący działalność gospodarczą przedsiębiorca ma prawo do bezpośredniego zwrotu nadwyżki kwoty podatku naliczonego wykazanego w ostatniej deklaracji. Jednocześnie ma wiele obowiązków, w tym zrobienie spisu z natury.

Likwidacja działalności: W ostatniej deklaracji VAT konieczna jest korekta

Gdy podatnik przestaje wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu w tzw. okresie korekty, musi skorygować swoje rozliczenia. Wynosi on pięć albo dziesięć lat lub 12 miesięcy w zależności od rodzaju towarów i ich wartości.

Trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej właściciel firmy musi złożyć informację podatkową VAT-Z.