Remigiusz Fijak

Stawka VAT w eksporcie towarów poza UE

Stawka VAT w przypadku eksportu poza granice UE wynosi 0 proc. Jednak, aby skorzystać z tej stawki, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium wspólnoty.

Objaśnienia podatkowe do estońskiego CIT problemem spółek strefowych

Ryczałt od dochodów spółek, po nowelizacji przepisów, która weszła w życie w styczniu 2022 r. stał się bardzo popularną formą opodatkowania. Przepisy zawierają jednak szereg ograniczeń odnośnie do podmiotów, które mogą z niej korzystać.

Alternatywna dokumentacja przy stosowaniu stawki 0 proc. do eksportu towarów

Przez wiele lat organy podatkowe podchodziły do zastosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów formalnie i często wskazywały na bezwzględny obowiązek posługiwania się komunikatem celnym IE-599, który jednoznacznie potwierdza wywóz towarów poza terytorium wspólnoty. Niestety, w rzeczywistości gospodarczej podatnicy często nie z własnej winy, pomimo podejmowania należytych starań, nie są stanie realizować skutecznie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji eksportowej towarów.

Koszty wytworzenia prototypu – ulga na prototyp czy B+R

Nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oprzyrządowania do wytworzenia prototypu oraz przeprowadzenia jego badań podlega przepisom o uldze B+R, a nie uldze na prototyp.

Opodatkowanie pożyczek o charakterze incydentalnym

Mogłoby się wydawać, że opodatkowanie transakcji udzielenia pożyczki nie powinno wzbudzać większych kontrowersji. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy podmioty gospodarcze, będące podatnikami VAT, dokonują takich czynności nieregularnie lub incydentalnie. Stąd też materia ta pozostaje nadal przedmiotem zainteresowania podatników, a spór między judykaturą i fiskusem w tym zakresie wzbudza wiele wątpliwości.

Jak rozliczyć przeniesienie udziałów w celu ich umorzenia

Nabycie przez spółkę udziałów z zamiarem ich umorzenia to jednocześnie zbycie ich przez wspólnika. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a skutki podatkowe rozliczone przez każdą ze stron.

Transakcje z podmiotami powiązanymi: warto już przygotować analizę porównawczą

Nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi wejdą w życie dopiero w 2017 roku. Już dziś należy zadbać o skuteczne przygotowanie strategii obrony stosowanych cen przed kontrolami zapowiadanymi przez fiskusa.

Dokumentacja cen transferowych: nie można opierać się wyłącznie na wytycznych z centrali

Elementem, na który warto zwrócić uwagę w kontekście dokumentacji cen transferowych, jest również to, że często stosowana dotychczas praktyka przygotowywania analiz porównawczych na poziomie grupy straci na znaczeniu.

Ceny transferowe: Analiza porównawcza będzie najważniejszym elementem dokumentacji

Już w 2017 r., gdy wejdą w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych, analiza benchmarkingowa stanie się jednym z podstawowych narzędzi, którym w tym obszarze będą się posługiwać zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe.