Andrzej Templin

Prawnicy o zmianach w sądownictwie: Temida wolna od reliktów

Zbyt wiele lat zostało zmarnowanych w sądownictwie. Zbyt długo tkwi ono w rozwiązaniach archaicznych. Czy przez kolejne dekady ma być tak nadal, czy jednak należy pomyśleć o kompleksowych rozwiązaniach, które odpowiedzą na potrzeby nie petentów, lecz klientów wymiaru sprawiedliwości? – polemizują prawnicy Andrzej Templin i Anna Zalesińska.