Tomasz Oczkowski

Jak zapobiec fikcyjnym walnym zgromadzeniom spółek

Jednym z kluczowych aspektów ważności walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i ważności podejmowanych na nim uchwał, jest udział w nim podmiotów do tego uprawnionych.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia a ryzyko zamachu na struktury spółki

Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych wymaga publikacji ogłoszenia. Jednak weryfikacja uprawnień podmiotu do takiej publikacji nie jest obligatoryjna. Rodzi to pewne zagrożenia.