Michał Lipiński

Jak zapobiec fikcyjnym walnym zgromadzeniom spółek

Jednym z kluczowych aspektów ważności walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i ważności podejmowanych na nim uchwał, jest udział w nim podmiotów do tego uprawnionych.