Danuta Rutkowska

Działalność sezonowa: placówki handlowe i punkty gastronomiczne na liście do kontroli

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia w 2015 r. inspektorzy pracy ukarali 784 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na kwotę ponad 918 tys. zł.

Kontrola: legitymacja służbowa wystarczy do przeprowadzenia inspekcji

Bez wątpienia wprowadzony ustawą o swobodzie działalności gospodarczej obowiązek uprzedzania o kontroli stanowił istotną przeszkodę w działalności inspekcji.