Monika Bartosiewicz

Przedsiębiorca zapłaci gotówką nie więcej niż 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie będą mogli zaliczyć do firmowych kosztów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości ponad 15 tys. zł została zrealizowana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Kiedy firma budowlana zapłaci VAT - interpretacja ogólna ministra finansów

Dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego dla usługi budowlanej świadczonej dla konsumenta ważny jest moment wykonania prac. Gdy nabywcą jest podatnik, kluczową rolę odgrywa wystawiona we właściwym czasie faktura.

Zamówienia publiczne: kto poprawia błędy w ofercie

Szkoły publiczne będą obowiązane – od momentu centralizacji rozliczeń VAT w ramach danej gminy – do uwzględnienia tego podatku w swoim codziennym funkcjonowaniu.

VAT: rozliczanie marży w usługach turystycznych

Ujęcie usług turystyki w księgach komplikują specyficzne uregulowania zawarte w ustawie o VAT. Trudno na ich podstawie ustalić, ile daniny ma zapłacić firma, która dostaje zaliczki od klientów lub nie zarobiła na danej imprezie.

Usługi turystyczne: Jak ujemna marża wpłynie na VAT

Wpisywanie w rejestrach VAT kwot należnych za imprezy zrealizowane w danym okresie oraz wydanych na zakupy od innych podmiotów pozwoli na ustalenie globalnego wyniku za ten czas, a tym samym prawidłowej podstawy opodatkowania.

Dopłaty do spółki z o.o. a rozliczenia CIT

Brak staranności w działaniach wspólników przy pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na działalność spółki z o.o. może dla nich oznaczać kłopoty w rozliczeniach z urzędem skarbowym.