Andrzej Naskrętski

Jak gminy ustalają prewspółczynnik

Samorządy mają teoretycznie prawo stosować różne metody wyliczeń prewspółczynnika VAT, ale w praktyce sposób rekomendowany przez ustawodawcę jest według organów skarbowych uznawany za najbardziej właściwy.

Weryfikacja kontrahenta dla celów odliczenia VAT

Skoro organ podatkowy nie był w stanie w sposób wystarczający wykazać oszustwa, to tym bardziej nie można wymagać tego od przedsiębiorcy, który nie posiada przecież do tego wystarczających instrumentów.

Wspólnoty mieszkaniowe - zwolnienie podmiotowe z VAT

Zdaniem fiskusa dostawy mediów na rzecz właścicieli poszczególnych lokali wlicza się do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu z podatku, gdy są to transakcje związane z nieruchomością i nie mają charakteru pomocniczego. Sądy administracyjne zajmują jednak odmienne stanowisko, korzystne dla podatników.

VAT: Czy utrzymanie dróg i autostrad to usługa kompleksowa

Pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i konserwacja dróg dotyczą ich utrzymania, ale wykonanie jednej czynności nie wpływa na jakość pozostałych. Jednak fiskus uważa, że to jedno świadczenie, co wyklucza stosowanie 8-proc. stawki daniny.