Marcelina Daszkiewicz

Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych - kwestionowanie ofert

W postępowaniach poniżej progów unijnych nie można powoływać się na wybór najkorzystniejszej oferty, z uwagi na zaniechania zamawiającego. Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: Nie ma rewolucji w odwołaniach

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca wprowadza, m.in. zmiany dotyczące środków ochrony prawnej.

Dla kogo zamówienia publiczne

To zamawiający decyduje w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju zamówienia, jego przedmiotu i wartości oraz sposobu wykonania, w jakich dziedzinach postawi wykonawcom konkretne warunki.