Dominika Szwajka

Rozliczanie zagranicznych delegacji – jaki kurs zastosować

Podatnicy często mają wątpliwości, po jakim kursie powinni rozliczyć się z pracownikiem z tytułu jego podróży za zagranicę. Czy przyjęty kurs może zostać zastosowany także do ujęcia księgowego i podatkowego kosztów wyjazdu?

Ulepszeniem środka trwałego nie jest jego remont

Nieprawidłowe rozpoznanie charakteru poniesionych nakładów może skutkować zaniżeniem lub zawyżeniem wartości początkowej składnika majątku. Konsekwencją tego są błędnie ustalane koszty amortyzacji.