Karolina Jastrzębska

Wybór mediatora a spór między przedsiębiorcami

Porozumienie stron konfliktu w kwestii wyboru mediatora to pierwszy krok zmierzający do pojednania przedsiębiorców. Podkreśla ono znaczenie ich roli i samodzielności. Jest ważne również przy kształtowaniu treści ugody.

Kiedy można ustanowić odrębną własność lokalu użytkowego w spółdzielni

Roszczenie najemcy o zobowiązanie spółdzielni mieszkaniowej do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności na rzecz najemcy nie powstaje, gdy znajdujący się na nieruchomości lokal posadowiony został w części także na nieruchomości sąsiedniej.

Następca użytkownika wieczystego przejmuje obowiązek zabudowy

Zobowiązanie do wzniesienia budynków, przewidziane w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, określa istotę tego prawa. Prawo to nie może zostać przeniesione na nabywcę bez tej powinności.