Anna Sobańska

Ewidencja leasingu, a ustawa o rachunkowości

KLASYFIKACJA | Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji leasingu. Wskazuje tylko warunki, które powinna spełniać umowa, aby jej przedmiot stał się składnikiem majątku korzystającego.

Koszty i przychody podatkowe nie zawsze są równe bilansowym

Część małych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości ma prawo do stosowania uproszczenia polegającego na tym, że umowy leasingu rozlicza się na zasadach przewidzianych w ustawie o CIT.

Rozliczanie zagranicznych delegacji – jaki kurs zastosować

Podatnicy często mają wątpliwości, po jakim kursie powinni rozliczyć się z pracownikiem z tytułu jego podróży za zagranicę. Czy przyjęty kurs może zostać zastosowany także do ujęcia księgowego i podatkowego kosztów wyjazdu?

Ulepszeniem środka trwałego nie jest jego remont

Nieprawidłowe rozpoznanie charakteru poniesionych nakładów może skutkować zaniżeniem lub zawyżeniem wartości początkowej składnika majątku. Konsekwencją tego są błędnie ustalane koszty amortyzacji.

Jak wykazać grudniowe pensje

Różne terminy płatności wynagrodzeń oraz składek ZUS powodują, że koszty te są często ujmowane w niewłaściwym okresie. Aby uniknąć błędów, należy przeanalizować m.in. rodzaj umowy oraz dzień faktycznej wypłaty należności.