Karolina Okniańska-Tyndyk

Zwolnienie dyscyplinarne musi być uzasadnione

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków służbowych może być jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.