Kinga Teodorowicz

Jak rozliczać i księgować częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników

Opodatkowaniu VAT podlega tylko część świadczenia do wysokości wnoszonej przez pracownika, a kwota potrącenia jest wartością brutto. Wydatki na finansowanie pozapłacowych bonusów dla pracowników z reguły są kosztem pracodawcy.