Patrycja Pleskot

Jak udokumentować podróż służbową pracownika, aby zaliczyć ją do kosztów podatkowych

Wydatki poniesione przez pracownika w delegacji spółka zaliczy do kosztów podatkowych, jeżeli wyjazd ma związek z jej przychodami, a uiszczenie tych kwot zostało prawidłowo wykazane i potwierdzone.

Na czym polega test na utratę wartości aktywów

Wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy aktualizujące. Przesłanki tworzenia tych ostatnich są bardzo zróżnicowane.

Amortyzację trzeba ustalić według zmienionych kryteriów

Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów podlegających amortyzacji oznacza konieczność weryfikacji jej stawki, ponieważ zmienia się wartość składnika pozostała do umorzenia.

Faktury VAT: dokumenty księgowe wolno przechowywać w formie elektronicznej

Archiwizując faktury elektronicznie, firmy powinny to robić w sposób pozwalający na każdorazowe odtworzenie formy papierowej w jej oryginalnej postaci na żądanie organu podatkowego.

Wydatki na firmowe upominki w kosztach uzyskania przychodów

Wszelkie drobne upominki, takie jak kubki, smycze, długopisy czy kalendarze promocyjne opatrzone logo firmy, są wydatkiem na reklamę, w związku z czym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.