Monika Wacikowska

Przejście na czas zimowy – finansowa pułapka

Jeśli nocnej zmiany przypadającej z 27 na 28 października pracodawca nie może skrócić o godzinę, to zapłaci za nią dodatkowe wynagrodzenie, dodatek za nadgodziny i jeszcze dodatek za pracę w nocy.

Zmiana czasu: nocna praca z 29 na 30 października będzie dłuższa i droższa

Osoby, które na ostatni weekend października mają zaplanowaną nocną pracę, będą w niej o godzinę dłużej niż zwykle na tej zmianie. Choć powodem nie są tu szczególne potrzeby pracodawcy ani sytuacja awaryjna, będzie to dla pracowników praca nadliczbowa, za którą muszą otrzymać dodatkową rekompensatę.

Wątpliwości rozliczania czasu pracy przy przesunięciu wskazówek zegarów

Praca w nocy z 26 na 27 marca powinna trwać o godzinę krócej z uwagi na zmianę czasu zimowego na letni. Pracodawca może wydłużyć tę zmianę, jeśli nie naruszy przy tym przepisów powszechnych i firmowych.

15 sierpnia: święto w sobotę da dzień wolny od pracy

Sobotnie święto przypadające w połowie sierpnia br. obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeśli z tego powodu szef wyznaczy dzień wolny od pracy, a zatrudniony będzie wtedy chorował, nie trzeba mu go udzielać w innym terminie.

Harmonogram czasu pracy przy umowie na zastępstwo

Umowa z zastępującym nieobecnego pracownika może się rozwiązać w każdym momencie. Trzeba wtedy odpowiednio rozliczyć jego czas pracy oraz wymiar urlopu. W razie nadplanowo wykorzystanego wypoczynku szef nie ma żadnych roszczeń.

Planowanie czasu pracy dla niepełnosprawnych

Zakazy związane z układaniem harmonogramu dla osoby z orzeczonym inwalidztwem może znieść lekarz w zaświadczeniu. Jego treść trzeba jednak dobrze przeanalizować. Nie zawsze daje ono pełną swobodę w planowaniu.

Wigilia i sylwester mogą być dodatkowymi dniami bez pracy

Choć 24 i 31 grudnia to w tym roku dniówki robocze, wiele zakładów zwolni załogę z nich lub przynajmniej z ich części. Szef jednak nie zawsze może zażądać odpracowania tego wolnego, co nie usprawiedliwia uszczuplenia pensji.

Odpoczynek dobowy to przynajmniej 11 godzin

Każdy pracownik ma prawo do codziennego odpoczynku dobowego trwającego nie krócej niż 11 godzin. Zawsze musi się on mieścić w dobie pracowniczej. Zatem pracodawca, który wezwał podwładnego do pracy nadliczbowej, a potem ustalił mu 11 godzin wolnego, przesuwając rozpoczęcie zadań o kilka godzin w dniu następnym, narusza przepisy.

Odpoczynek dobowy skrócony przy awarii

Pracodawca może skrócić czas na regenerację pracownika m.in. wtedy, gdy powstała konieczność usuwania skutków awarii. Ale o liczbę tych godzin podwładny może przyjść szybciej lub wyjść później do pracy innego dnia.

Jak określić miejsce pracy w umowie z pracownikiem

Miejsce pracy w umowie o pracę należy określić w taki sposób, ?aby odzwierciedlało teren, na którym podwładny będzie stale ?wykonywać obowiązki służbowe.