Monika Tarasińska

Prawo restrukturyzacyjne: administrator hipoteki zastąpi kuratora

Niezależnie od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadku emitenta obligacji, jego odrębność w najistotniejszy sposób określa, to, kto reprezentuje obligatariuszy.

Kontrola: sprawdzenie firmy nie zawsze musi poprzedzić zawiadomienie

O zamiarze przeprowadzenia kontroli nie trzeba informować przedsiębiorcy m.in. w sytuacji, gdy trzeba przeciwdziałać przestępstwu lub wykroczeniu.

Dobra osobiste: Umieszczenie w sieci zdjęcia pracownika wymaga jego zgody

Wizerunek osób zatrudnionych w firmie, o czym pracodawcy często zapominają, jest prawnie chronionym dobrem osobistym. Jego wykorzystywanie podlega takim samym ograniczeniom, jak przy innych dobrach osobistych i danych osobowych.

Pracownik musi uważać na swoją aktywność w Internecie

Pracodawca może określić wytyczne dotyczące wypowiedzi umieszczanych przez pracowników w mediach społecznościowych, które dotyczą firmy, jej kontrahentów czy współpracowników.