Robert Jasiński

Szkoły wyższe z zamrożonymi odpisami socjalnymi na kolejny rok

Wysokość odpisu na fundusz socjalny dla pracowników uczelni publicznych utrzymano na poziomie z 2013 r. Ustawa okołobudżetowa gwarantuje jednak, że odpis na jedną osobę nie może być niższy niż ustalony na zasadach wynikających z ustawy o zfśs.

Tanie zlecenia odchodzą do lamusa, zleceniobiorca musi mieć minimalną stawkę godzinową

Od 2017 r. zleceniodawcy muszą zrewidować budżety pod kątem zawierania umów z wykonawcami zleceń. Minimalna stawka za godzinę pracy na takim kontrakcie to 13 zł i czasami tańsze może się okazać przyjęcie na etat.

Sezonowe zatrudnienie małoletniego w wakacje pod specjalnym nadzorem

Warunki zatrudniania niepełnoletnich osób są szczególnie wyśrubowane. Zakres prac, które można im zlecić, jest mocno ograniczony. Obostrzenia dotyczą też czasu pracy oraz formalności przy zawieraniu umowy.

Godność pracownika chroniona bez względu na okoliczności

Nawet naruszenie przez zatrudnionego zasad pracy nie uzasadnia agresywnego i obcesowego zachowania szefa wobec niego. Pracodawca musi traktować pracowników z należnym im szacunkiem.

Szef musi pilnować trzeźwości w firmie

Potwierdzeniem spożycia alkoholu przez zatrudnionego może być każdy dowód, a nie tylko badanie przeprowadzone przez policję bądź laboratoryjny test krwi.

Regulamin płac również w małej firmie

Nie ma zakazu wprowadzania regulaminu wynagradzania w zakładzie zatrudniającym mniej niż 20 pracowników. Jednak ważne jest wtedy, jakie warunki w tym zakresie gwarantują etatowcom zawarte z nimi wcześniej umowy.

Zajęcia komornicze: zleceniobiorca z podwójnymi potrąceniem pensji

Otrzymując od komornika wezwanie do potrąceń, trzeba szczególnie uważać, gdy dłużnikiem jest pracownik łączący w firmie etat ze zleceniem. Część jego pensji należnej z poszczególnych umów trzeba czasem przesyłać różnym komornikom.

Warunki otrzymania trzynastej pensji

Warunkiem otrzymania trzynastki jest świadczenie obowiązków, a nie pozostawanie w stosunku pracy. Pracodawcy sfery budżetowej mają przynajmniej trzy metody ustalania tego okresu.

Roczna informacja o składkach ZUS może być doręczona elektronicznie

Do końca lutego płatnicy muszą przekazać osobom zatrudnianym w 2015 r. dokument podsumowujący dane z przekazanych za nich do ZUS raportów ubezpieczeniowych. Nie ma obowiązującego formularza. Można się posłużyć wydrukiem ze strony ZUS, programem Płatnik albo firmowym oprogramowaniem kadrowo-płacowym.