Milena Kaniewska-Środecka

CIT: odliczenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową

Firmy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Mogą one być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Ulga B+R dodatkowo zmniejsza zatem wysokość podatku do zapłaty.

Ceny transferowe: Spółki Skarbu Państwa są podmiotami powiązanymi

Podmioty z udziałem Skarbu Państwa powinny uwzględnić przepisy w zakresie cen transferowych, tj. zarówno regulacje dotyczące warunków transakcji, jak i odnoszące się do obowiązku sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Kiedy trzeba sporządzić dokumentację cen transferowych

Limity obligujące do przygotowania dokumentacji podatkowej posługują się pojęciem „transakcja". Nie jest ono jednak zdefiniowane. Aby uniknąć konfliktów z fiskusem, warto sumować wszystkie usługi nabywane od danego kontrahenta.

Podatek bankowy i pierwsze wątpliwości

Już za tydzień zacznie obowiązywać nowa danina. Do jej zapłaty będą zobowiązane nie tylko banki i ich oddziały, ale także krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Zmiana w zakresie skargi kasacyjnej przed NSA

Od 1 września skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego może zostać odrzucona bez uprzedniego wezwania podatnika do uzupełnienia braków jedynie w przypadku braku podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia.

Ministerstwo tłumaczy, w jaki sposób rozliczać VAT po zmianach od 1 lipca 2015

Resort finansów opublikował wyjaśnienia do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 lipca. Omawia przepisy dotyczące m.in. kaucji gwarancyjnej, ulgi na złe długi i odpowiedzialności solidarnej.

VAT: wierzyciele powiązani z dłużnikiem mogą skorzystać z ulgi na złe długi

Resort finansów potwierdził w wyjaśnieniach, że również wierzyciele powiązani z dłużnikiem mogą skorzystać z ulgi na złe długi.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do zmian w VAT

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia do zmian w VAT od 1 lipca. Podano w nich konkretne przykłady i przedstawiono stanowisko fiskusa dotyczące m.in. zestawów komputerowych w odwrotnym obciążeniu.

Specjalne strefy ekonomiczne - dłuższe okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych

Od stycznia 2015 r. dla podmiotów funkcjonujących w SSE okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wydłużył się dwukrotnie i wynosi dziesięć lat.