Izabela Staszewska-Kula

Kto i kiedy musi płacić podatek od przerzuconych dochodów

Przed nami kolejny rok, za który polskie spółki muszą wypełnić obowiązki w zakresie podatku od przerzuconych dochodów według znowelizowanych przepisów. Warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych aspektów.

Co wynika z rozliczeń za 2022 r.

W 2022 r. bardzo wielu podatników przekroczyło próg tzw. bezpiecznej przystani. Miały na to wpływ zarówno czynniki natury makroekonomicznej, jak i samo specyficzne brzmienie przepisów o przerzuconych dochodach.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez polskich podatników za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych

Krajowa firma, która chce skorzystać z wyłączenia z opodatkowania w Polsce swojej zagranicznej spółki kontrolowanej, musi wykazać, że prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby.

Posiadanie certyfikatów w funduszu nie wyłącza przepisów o CFC

Jeżeli fundusz inwestycyjny ma udziały w zagranicznej spółce, to inwestor nabywający w nim jednostki uczestnictwa, pośrednio także je posiada. Może to dla niego oznaczać obowiązek raportowania i rozliczania się z polskim fiskusem.

Zagraniczna spółka kontrolowana CFC: uwaga na niektóre zwolnienia

Preferencyjne opodatkowanie w kraju miejsca siedziby lub zarządu CFC może oznaczać nie tylko niską stawkę podatku dochodowego, ale także różnego rodzaju zwolnienia lub wyłączenia.

Zagraniczna spółka kontrolowana: na czym polega preferencyjne opodatkowanie

Przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej wskazują, że korzystne opodatkowanie w kraju miejsca jej siedziby lub zarządu oznacza m.in., że ustawodawstwo danego państwa przewiduje stawkę podatku dochodowego niższą niż 14,25 proc.

Przy likwidacji spółki zagranicznej trzeba się rozliczyć z fiskusem

Zagraniczna spółka kontrolowana, która wyda składniki majątkowe udziałowcowi z Polski, uzyska przychód. Powinien on zostać uwzględniony przez polski podmiot do wyliczenia podatku od dochodów uzyskiwanych przez CFC.

CFC - udziałowcom zagranicznych spółek przybędzie obowiązków

Podatnik mający udziały w CFC musi złożyć odrębne zeznanie i wpłacić daninę do urzędu skarbowego w Polsce. Dla spółek, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2015 r., trzeba to będzie zrobić po raz pierwszy 30 września br.