Krystyna Tymorek

Świadczenie rehabilitacyjne liczy się z tej samej podstawy

W okresie wypowiedzenia pracownik zachorował, chorował też po ustaniu zatrudnienia i wykorzystał łącznie 182 dni zwolnienia lekarskiego, czyli pełny okres zasiłkowy. Stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy podstawa do świadczenia rehabilitacyjnego będzie taka sama jak do zasiłku chorobowego?

Zasiłek opiekuńczy i chorobowy

Nie łączymy czasu pobierania świadczeń, gdy dotyczą one różnych osób. Tak dzieje się, gdy pracownik spędzi 60 dni przy niedysponowanym potomku, a potem sam nie domaga i musi się leczyć

Macierzyński dla obojga rodziców

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przez matkę pozostałe sześć tygodni obligatoryjnego urlopu wykorzystuje ojciec dziecka. Czy o dodatkowy urlop macierzyński (dwutygodniowy) może wystąpić matka?

Obowiązki szefa podczas urlopu macierzyńskiego

Pracownica przechodzi na zasiłek macierzyński. Jakie są moje obowiązki wobec ZUS? Czy ZUS RCA i RSA składam z kodem 011000, czy 124000 i kodem przerwy 311?