Artur Kawik

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Polski ustawodawca wydaje się coraz mocniej zauważać rosnący potencjał biometanu jako ekologicznego, odnawialnego paliwa, które może wspomóc transformację energetyczną polskiej gospodarki. Świadczą o tym planowane zmiany legislacyjne, mające na celu stworzenie otoczenia prawnego dla prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem czy przesyłaniem biometanu.

Nadchodzi czas biometanu – najważniejsze zmiany

Przełom 2021 i 2022 roku to czas nowych, perspektywicznych kierunków zmian dla sektora biometanu - odnawialnego, niekopalnego źródła energii otrzymywanej z biomasy, stanowiącego odpowiedź na zagrożenie związane z emisją gazów cieplarnianych. Dowodem rosnącego zainteresowania polskiego ustawodawcy zwiększeniem jego roli w gospodarce są wdrożone i planowane inicjatywy legislacyjne.

Unia na biopaliwowym kursie

Najnowsza odsłona unijnej polityki klimatycznej została zdefiniowana przez program Europejskiego Zielonego Ładu. Wraz ze zwiększeniem tempa modernizacji energetyki wyznaczono również bardziej ambitne cele Unii Europejskiej mające zapewnić coraz większy udział biopaliw w przemyśle, szczególnie w transporcie.

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (2)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury.

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (1)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury. Kolejna, druga część tekstu będzie opublikowana w dodatku „Dobra Administracja” 5 kwietnia.

Koleje i żegluga mają być napędzane alternatywnymi paliwami

W sektorze transportu już od lat coraz powszechniej wykorzystuje się paliwa alternatywne, takie jak energia elektryczna czy skroplony gaz ziemny (LNG). W przypadku Polski wciąż widać jednak zapóźnienie infrastrukturalne w tym obszarze w stosunku do państw Europy Zachodniej. Impulsem do rozbudowy tego typu infrastruktury mają być zmiany wprowadzane w życie nowelizacją ustawy o elektromobilności.

Wodorowa ofensywa. Zmiany ważne dla transportu

Resort klimatu i środowiska zapowiada na 2022 r. uchwalenie tzw. konstytucji wodorowej, w tym ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych, a także szeregu rozporządzeń wykonawczych. Jednym z głównych obszarów zainteresowania ma być sektor transportu, w którym technologie wodorowe powinny zostać wdrożone w najbliższej perspektywie czasowej. Część regulacji istotnych dla tego sektora już obowiązuje.

Więcej elastyczności podczas realizacji umów koncesji i partnerstwa

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadziła zmiany, które wpłyną na realizację projektów koncesyjnych oraz projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Budowa dróg ekspresowych w formule PPP coraz bliżej

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu umów PPP na budowę dróg ekspresowych, będą mogły być ujęte w taki sposób, by nie obciążały długu publicznego – potwierdził Eurostat.

Dofinansowanie z UE na realizację projektu PPP

Projekty łączące kapitał podmiotów prywatnych ze środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, określa się hybrydowym partnerstwem publiczno-prywatnym. Proces pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej można rozpocząć zarówno przed, jak i po zawarciu umowy o PPP.