Paweł Chodziński

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki dla firm

Polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa unijna. Przez to zabrakło czasu na przeprowadzenie konsultacji i jakiejkolwiek kampanii informacyjnej ze strony Ministerstwa Finansów – zauważają eksperci.

Kiedy potrzeba prawnika przy kontroli

Zawsze przyda się asysta prawnika oraz doradcy podatkowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na najwcześniejszym etapie kontroli podatkowej.

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 4 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2016 r., poz. 780). Nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę limitu dotyczącego transakcji gotówkowych.