Patrycja Ozdowska

Wynajęcie pokoju z niższym podatkiem VAT

Usługi związane z zakwaterowaniem obejmuje obniżona, 8-procentowa, stawka VAT

Usługi związane z zakwaterowaniem ze stawką 8 proc. VAT

Wynajem lokalu na rzecz najemcy na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 55, tj. usług związanych z zakwaterowaniem, jest opodatkowany obniżoną stawką podatku od towarów i usług.

Wpłaty na zamknięty rachunek powierniczy bez VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu wpłat na zamknięty rachunek mieszkaniowy przez nabywcę lokalu nie powstaje w momencie ich wpływu, lecz dopiero z chwilą wypłaty środków przez bank, w części, jaką faktycznie otrzyma posiadacz rachunku, pod warunkiem, że wcześniej nie dojdzie do dostawy lokalu.