Bartosz Tomczyk

Jak wyższa inflacja i wahania kursu złotówki wpłyną na MŚP?

Ostatnie sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego nie wróżą łatwego okresu zarówno dla klientów, jak i samych producentów, szczególnie z segmentu małych i średnich firm.

Sektor MŚP z pewnymi nadziejami. Kto jest na fali?

Mali i średni przedsiębiorcy zaczynają optymistycznie myśleć o swoich szansach w dobie pandemii. Największymi beneficjentami są spółki działające w sieci.

Digitalizacja – MŚP jej chcą, ale się wstrzymują. Dlaczego?

Segment małych i średnich przedsiębiorstw coraz poważniej myśli o pełnym wejściu w nurt digitalizacji usług. Jednak znaczna część biznesów nadal wstrzymuje się przed ostateczną decyzją.

Biznes – co prezesi firm sądzą o biznesie w pandemii?

Globalnie – czekają na zyski. W kraju – obawiają się prawa i… długów.

Sytuacja MŚP po roku pandemii. Na co można liczyć?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie rozwijających się fintechów. A to dopiero początek innowacyjnej hossy.

Amazon w Polsce – co to oznacza dla małych i średnich firm?

Imperium Jeffa Bezosa już oficjalnie wchodzi na nadwiślański rynek, a sprzedawcy mogą rejestrować swe konta. Jak tak duży gracz jak Amazon wpłynie w polskich realiach na małych i średnich przedsiębiorców?

Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji w dobie kryzysu?

Jeszcze niedawno wielu inwestorów starało się opierać swoje strategie inwestycyjne na instrumentach o niskim ryzyku. Były nimi najczęściej lokaty bankowe dające dochód w granicach kilku procent rocznie. Dziś, gdy najważniejsze światowe stopy procentowe są w okolicach zera a ryzyko pojawienia się inflacji jest wysokie, takie strategie straciły sens. Jedynym sposobem na wypracowanie zysku z inwestycji jest podjęcie ryzyka.

E-sklep? Jak wybrać biznesowy model działania w sieci?

Jednym z najczęstszych błędów, jaki popełniają przedsiębiorcy decydujący się na rozpoczęcie działalności handlowej w internecie jest nadmierna koncentracja na budowie e-sklepu.

Czy już czas na łagodzenie kryteriów kredytowych przez banki?

Zapewnienie finansowania działalności gospodarczej w ostatnich dwóch kwartałach jest dla wielu firm wyzwaniem, które wymaga śledzenia aktualnych tendencji na rynku finansowym.

Kiedy zewnętrzne finansowanie pomaga w rozwoju firmy

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie wzrośnie dostępność kapitału zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie dla tych, które będą chciały rozszerzyć skalę działania skutecznych modeli biznesowych.