Katarzyna Kochanowska

Zakaz konkurencji: co zrobić, żeby był skuteczny i przestrzegany

Przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia. Jest wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie reguluje. Istnieje też dużo spornych i interesujących zagadnień, w różny sposób interpretowanych przez pracodawców i przez sądy.

Dokumenty zagraniczne: klauzula apostille nie zawsze konieczna

Przedsiębiorcy często muszą przedstawić dokumenty zagraniczne polskim sądom i urzędom. Pomimo zasady domniemania ich autentyczności w praktyce do uznania ich wymagana jest wcześniejsza legalizacja lub nadanie klauzuli apostille.