Tomasz Stankiewicz

Czy Centralny Rejestr Faktur upowszechni e-faktury

E-fakturowanie połączone z centralnym gromadzeniem danych przez organy podatkowe to jeden z projektów, do którego powołana została spółka Aplikacje Krytyczne. Pierwsza wersja CRF ma być gotowa w połowie roku.